Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Máng đèn tube

Máng Đèn Công Nghiệp Đôi - MCN-220

Máng Đèn Công Nghiệp Đôi - MCN-220

240,500 đ Giảm 108,225 đ

132,275 đ

Máng Đèn Công Nghiệp Đơn - MCN-120

Máng Đèn Công Nghiệp Đơn - MCN-120

219,500 đ Giảm 98,775 đ

120,725 đ

chấn lưu điện tử - EBL-36

chấn lưu điện tử - EBL-36

69,300 đ Giảm 31,185 đ

38,115 đ

Chấn lưu điện tử 18W - EBL-18

Chấn lưu điện tử 18W - EBL-18

69,300 đ Giảm 31,185 đ

38,115 đ

Chấn lưu 36W - BL-36

Chấn lưu 36W - BL-36

75,600 đ Giảm 34,020 đ

41,580 đ

Chấn lưu 18W - BL-18

Chấn lưu 18W - BL-18

75,600 đ Giảm 34,020 đ

41,580 đ

Con Mồi - MS

Con Mồi - MS

5,100 đ Giảm 2,295 đ

2,805 đ

Đèn chống thấm - MWP 236

Đèn chống thấm - MWP 236

766,500 đ Giảm 344,925 đ

421,575 đ

Đèn chống thấm - MWP 136

Đèn chống thấm - MWP 136

581,700 đ Giảm 261,765 đ

319,935 đ

Đèn chống thấm - MWP 218

Đèn chống thấm - MWP 218

506,100 đ Giảm 227,745 đ

278,355 đ

Đèn chống thấm - MWP 118

Đèn chống thấm - MWP 118

380,100 đ Giảm 171,045 đ

209,055 đ

Máng đèn xương cá 3 bóng 1.2m - MAT 336

Máng đèn xương cá 3 bóng 1.2m - MAT 336

1,333,500 đ Giảm 600,075 đ

733,425 đ

Máng đèn xương cá 2 bóng 1.2m - MAT 236

Máng đèn xương cá 2 bóng 1.2m - MAT 236

843,200 đ Giảm 379,440 đ

463,760 đ

Máng đèn xương cá 3 bóng 0.6m - MAT 318

Máng đèn xương cá 3 bóng 0.6m - MAT 318

787,500 đ Giảm 354,375 đ

433,125 đ

Máng đèn xương cá 2 bóng 0.6m - MAT 218

Máng đèn xương cá 2 bóng 0.6m - MAT 218

488,300 đ Giảm 219,735 đ

268,565 đ

Máng đèn siêu mỏng 2 bóng 1.2m chân trắng - EBT 236

Máng đèn siêu mỏng 2 bóng 1.2m chân trắng - EBT 236

241,500 đ Giảm 108,675 đ

132,825 đ

Máng đèn 2 bóng 1.2m chân xanh dương - MBT 236/BL

Máng đèn 2 bóng 1.2m chân xanh dương - MBT 236/BL

241,500 đ Giảm 108,675 đ

132,825 đ

Máng đèn 2 bóng 1.2m chân trắng - MBT 236

Máng đèn 2 bóng 1.2m chân trắng - MBT 236

241,500 đ Giảm 108,675 đ

132,825 đ

Máng đèn 1 bóng 1.2m chân xanh dương - MBT 136/BL

Máng đèn 1 bóng 1.2m chân xanh dương - MBT 136/BL

147,000 đ Giảm 66,150 đ

80,850 đ

Máng đèn 1 bóng 1.2m chân trắng - MBT 136

Máng đèn 1 bóng 1.2m chân trắng - MBT 136

147,000 đ Giảm 66,150 đ

80,850 đ

Máng đèn 1 bóng 0.6m Chân Xanh dương - MBT 118/BL

Máng đèn 1 bóng 0.6m Chân Xanh dương - MBT 118/BL

136,500 đ Giảm 61,425 đ

75,075 đ

Máng đèn 1 bóng 0.6m chân trắng - MBT 118

Máng đèn 1 bóng 0.6m chân trắng - MBT 118

136,500 đ Giảm 61,425 đ

75,075 đ