- Máng chân đèn màu xanh dương

- Máng đèn 2 bóng 1.2m