Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Biến dòng hở thương hiệu Fort sản xuất từ các dòng 400/5A, 500/5A, 600/5A. 800/5A, 1000/5A, 1200/5A, 1500/5A, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A. Phù hợp kích thước hay sử dụng tại thị trường Việt Nam. Biến dòng hở thường dùng thay thế cho các biến dòng đo lường dạng thường mà không cần cúp điện.