Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Tụ bù Ducati: Tụ bù khô, xuất xứ Italy.

  • Ducati Modulo XD 416462050 : Tụ bù khô 415VAC, 5kvar
  • Ducati Modulo XD 416462100 : Tụ bù khô 415VAC, 10kvar
  • Ducati Modulo XD 416462200 : Tụ bù khô 415VAC, 15kvar
  • Ducati Modulo XD 416462260 : Tụ bù khô 415VAC, 20kvar
  • Ducati Modulo XD 416462310 : Tụ bù khô 415VAC, 25kvar
  • Ducati Modulo XD 416462360 : Tụ bù khô 415VAC, 30kvar