- Máng đèn siêu mỏng 0.6m đơn ballast điện tử- Máng đèn chân màu xanh dương