Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Thiết bị điện MPE

Bộ Máng Chống Thấm Sử Dụng Led Tube 2 bóng 1.2m

Bộ Máng Chống Thấm Sử Dụng Led Tube 2 bóng 1.2m

1,228,500 đ Giảm 552,825 đ

675,675 đ

Bộ máng đèn xương cá MATL-320

Bộ máng đèn xương cá MATL-320

1,612,000 đ Giảm 725,400 đ

886,600 đ

Bộ máng đèn xương cá MATL-310

Bộ máng đèn xương cá MATL-310

1,012,100 đ Giảm 455,445 đ

556,655 đ

Bộ máng đèn xương cá MATL-220

Bộ máng đèn xương cá MATL-220

1,028,800 đ Giảm 462,960 đ

565,840 đ

Bộ máng đèn xương cá MATL-210

Bộ máng đèn xương cá MATL-210

637,900 đ Giảm 287,055 đ

350,845 đ

Đèn Led Ốp Trần 3 Chế Độ 22W

Đèn Led Ốp Trần 3 Chế Độ 22W

577,500 đ Giảm 259,875 đ

317,625 đ

Đèn Led ốp trần 22W trắng, vàng, trung tính

Đèn Led ốp trần 22W trắng, vàng, trung tính

507,200 đ Giảm 228,240 đ

278,960 đ

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-G

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-G

188,000 đ Giảm 84,600 đ

103,400 đ

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-R

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-R

188,000 đ Giảm 84,600 đ

103,400 đ

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-C

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-C

188,000 đ Giảm 84,600 đ

103,400 đ

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-S

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-S

188,000 đ Giảm 84,600 đ

103,400 đ

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-W

Viền Đèn Led Ốp Trần BD30-W

188,000 đ Giảm 84,600 đ

103,400 đ

Đèn Led Ốp Trần 3 Chế Độ 16W

Đèn Led Ốp Trần 3 Chế Độ 16W

383,300 đ Giảm 172,485 đ

210,815 đ

Đèn Led ốp trần 16W trắng, vàng, trung tính

Đèn Led ốp trần 16W trắng, vàng, trung tính

345,500 đ Giảm 155,475 đ

190,025 đ

Led Panel ốp nổi 3 màu 24W - SSPL-24/3C

Led Panel ốp nổi 3 màu 24W - SSPL-24/3C

878,000 đ Giảm 395,100 đ

482,900 đ

Led Panel ốp nổi 24W - SSPL24T/V

Led Panel ốp nổi 24W - SSPL24T/V

675,000 đ Giảm 303,750 đ

371,250 đ

Led Panel ốp nổi 3 màu 18W - SSPL18/3C

Led Panel ốp nổi 3 màu 18W - SSPL18/3C

655,000 đ Giảm 294,750 đ

360,250 đ

Led Panel ốp nổi 18W - SSPL18T/V

Led Panel ốp nổi 18W - SSPL18T/V

504,000 đ Giảm 226,800 đ

277,200 đ

Led Panel ốp trần 3 màu 12W - SSPL -12/3C

Led Panel ốp trần 3 màu 12W - SSPL -12/3C

493,000 đ Giảm 221,850 đ

271,150 đ

Led Panel ốp trần 12W SSPL -12T/V

Led Panel ốp trần 12W SSPL -12T/V

379,000 đ Giảm 170,550 đ

208,450 đ

Led Panel ốp nổi 6W - SSPL-6T/V

Led Panel ốp nổi 6W - SSPL-6T/V

256,000 đ Giảm 115,200 đ

140,800 đ

Led Panel ốp nổi 3 màu 6W - SSPL-6T/3C

Led Panel ốp nổi 3 màu 6W - SSPL-6T/3C

333,000 đ Giảm 149,850 đ

183,150 đ

Led Panel tròn nổi SRPL-18W trắng, vàng

Led Panel tròn nổi SRPL-18W trắng, vàng

476,000 đ Giảm 214,200 đ

261,800 đ

Led Panel tròn nổi 3 màu 18W - SRPL-18/3C

Led Panel tròn nổi 3 màu 18W - SRPL-18/3C

619,000 đ Giảm 278,550 đ

340,450 đ

Led Panel tròn nổi SRPL-12W trắng, vàng

Led Panel tròn nổi SRPL-12W trắng, vàng

355,000 đ Giảm 159,750 đ

195,250 đ

Led Panel tròn nổi 3 màu 12W - SRPL-12/3C

Led Panel tròn nổi 3 màu 12W - SRPL-12/3C

462,000 đ Giảm 207,900 đ

254,100 đ

Led Panel tròn nổi SRPL-24W Trắng, vàng

Led Panel tròn nổi SRPL-24W Trắng, vàng

637,000 đ Giảm 286,650 đ

350,350 đ

Led Panel tròn nổi 3 màu 24W - SRPL-24/3C

Led Panel tròn nổi 3 màu 24W - SRPL-24/3C

828,000 đ Giảm 372,600 đ

455,400 đ

Led Panel tròn nổi SRPL-6W trắng, vàng

Led Panel tròn nổi SRPL-6W trắng, vàng

241,000 đ Giảm 108,450 đ

132,550 đ

Đèn Led Panel Ốp Trần Nổi 3 màu 6W - SRPL-6/3C

Đèn Led Panel Ốp Trần Nổi 3 màu 6W - SRPL-6/3C

313,000 đ Giảm 140,850 đ

172,150 đ

Led Slim Panel RP-24W Trắng, vàng, trung tính

Led Slim Panel RP-24W Trắng, vàng, trung tính

449,400 đ Giảm 202,230 đ

247,170 đ

Led Slim Panel RP-18W Trắng, vàng, trung tính

Led Slim Panel RP-18W Trắng, vàng, trung tính

314,000 đ Giảm 141,300 đ

172,700 đ

Led Slim Panel RP-12W Trắng, vàng, trung tính

Led Slim Panel RP-12W Trắng, vàng, trung tính

217,400 đ Giảm 97,830 đ

119,570 đ