Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 1.2m (tăng phô + chuột)