Máng đơn, 1m2

Chóa đèn sơn tĩnh điện

Thân máng hình chữ V