- Máng đèn siêu mỏng 1.2m đôi ballast điện tử- Máng đèn chân màu xanh dương