- Máng đèn siêu mỏng 1.2m đơn ballast điện tử- Máng đèn chân màu xanh dương