Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 0,6m (tăng phô + chuột)