- Máng chân đèn màu xanh dương

- Máng đèn 1 bóng 1.2m (Tăng phô + chuột)