Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 0,6m (tăng phô + chuột)