Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Phích và Ổ Cắm Công Nghiệp

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP67 - MPN-1242

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP67 - MPN-1242

576,300 đ Giảm 259,335 đ

316,965 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 125A, IP67 - MPN-1452

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 125A, IP67 - MPN-1452

2,702,700 đ Giảm 1,216,215 đ

1,486,485 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 125A, IP67 - MPN-1442

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 125A, IP67 - MPN-1442

2,650,700 đ Giảm 1,192,815 đ

1,457,885 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 63A, IP67 - MPN-1352

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 63A, IP67 - MPN-1352

1,153,800 đ Giảm 519,210 đ

634,590 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 63A, IP67 - MPN-1342

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 63A, IP67 - MPN-1342

1,060,300 đ Giảm 477,135 đ

583,165 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP67 - MPN-1252

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP67 - MPN-1252

614,500 đ Giảm 276,525 đ

337,975 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP67 - MPN-1152

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP67 - MPN-1152

504,700 đ Giảm 227,115 đ

277,585 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP67 - MPN-1142

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP67 - MPN-1142

460,800 đ Giảm 207,360 đ

253,440 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP44 - MPN-125

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP44 - MPN-125

228,700 đ Giảm 102,915 đ

125,785 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP44 - MPN-115

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP44 - MPN-115

186,000 đ Giảm 83,700 đ

102,300 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP44 - MPN-124

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP44 - MPN-124

203,500 đ Giảm 91,575 đ

111,925 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP44 - MPN-114

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP44 - MPN-114

167,200 đ Giảm 75,240 đ

91,960 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP67 - MPN-1232

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP67 - MPN-1232

517,000 đ Giảm 232,650 đ

284,350 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP44 - MPN-123

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP44 - MPN-123

194,700 đ Giảm 87,615 đ

107,085 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP67 - MPN-1132

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP67 - MPN-1132

402,600 đ Giảm 181,170 đ

221,430 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP44 - MPN-113

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP44 - MPN-113

137,500 đ Giảm 61,875 đ

75,625 đ

Ổ cắm di động 4P, 125A, IP67 - MPN-2442

Ổ cắm di động 4P, 125A, IP67 - MPN-2442

2,046,000 đ Giảm 920,700 đ

1,125,300 đ

Ổ cắm di động 5P, 125A, IP67 - MPN-2452

Ổ cắm di động 5P, 125A, IP67 - MPN-2452

2,189,000 đ Giảm 985,050 đ

1,203,950 đ

Ổ cắm di động 5P, 63A, IP67 - MPN-2352

Ổ cắm di động 5P, 63A, IP67 - MPN-2352

920,700 đ Giảm 414,315 đ

506,385 đ

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP44 - MPN-215

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP44 - MPN-215

157,300 đ Giảm 70,785 đ

86,515 đ

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP67 - MPN-2252

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP67 - MPN-2252

423,500 đ Giảm 190,575 đ

232,925 đ

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP67 - MPN-2152

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP67 - MPN-2152

368,500 đ Giảm 165,825 đ

202,675 đ

Ổ cắm di động 4P, 63A, IP67 - MPN-2342

Ổ cắm di động 4P, 63A, IP67 - MPN-2342

852,500 đ Giảm 383,625 đ

468,875 đ

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP67 - MPN-2242

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP67 - MPN-2242

401,500 đ Giảm 180,675 đ

220,825 đ

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP67 - MPN-2142

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP67 - MPN-2142

290,400 đ Giảm 130,680 đ

159,720 đ

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP44 - MPN-225

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP44 - MPN-225

229,900 đ Giảm 103,455 đ

126,445 đ

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP44 - MPN-224

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP44 - MPN-224

181,500 đ Giảm 81,675 đ

99,825 đ

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP44 - MPN-214

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP44 - MPN-214

126,500 đ Giảm 56,925 đ

69,575 đ

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP67 - MPN-2232

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP67 - MPN-2232

385,000 đ Giảm 173,250 đ

211,750 đ

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP44 - MPN-223

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP44 - MPN-223

156,200 đ Giảm 70,290 đ

85,910 đ

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP67 - MPN-2132

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP67 - MPN-2132

261,800 đ Giảm 117,810 đ

143,990 đ

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP44 - MPN-213

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP44 - MPN-213

101,200 đ Giảm 45,540 đ

55,660 đ

Ổ cắm 3 ngã 3P, 16A, IP44 - MPN-1013

Ổ cắm 3 ngã 3P, 16A, IP44 - MPN-1013

577,500 đ Giảm 259,875 đ

317,625 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 125A IP67 - MPN-4452

Ổ cắm âm nghiêng 5P 125A IP67 - MPN-4452

1,947,000 đ Giảm 876,150 đ

1,070,850 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 125A IP67 - MPN-4442

Ổ cắm âm nghiêng 4P 125A IP67 - MPN-4442

1,760,000 đ Giảm 792,000 đ

968,000 đ