Số cực: 2P

Dòng điện định mức In (A): 6A

Icu (kA): 6kA