Số cực: 4P   

Dòng điện định mức In (A): 20A

Icu (kA): 6kA