Số cực: 4P   

Dòng điện định mức In (A): 50A

Icu (kA): 6kA