Số cực: 3P

Dòng điện định mức In (A): 100A

Icu (kA): 10kA