Số cực: 3P

Dòng điện định mức In (A): 63A

Icu (kA): 4.5kA