Số cực: 1P

Dòng điện định mức In (A): 63A

Icu (kA): 6kA