Số cực: 3P

Dòng điện định mức In (A): 25A

Icu (kA): 6kA