CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA EMIC CE-18G

Các thông số chính Công Tơ Điện Tử 1 Pha 1 Giá EMIC CE-18G

  • Điện áp danh định(Un): 220V-230V
  • Dòng điện danh định: 10(80)A
  • Tần số: 50Hz
  • Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh
  • Cấp chính xác: Cl.1 theo tiêu chuẩn IEC 62053-21
  • Số biểu giá: 1