• Công tơ điện tử 3 pha 3 giá EMIC ME-41

 •  

Các thông số chính Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EMIC ME-41mG

 

 • Điện áp danh định pha : 3x57,5/100V - 3x240/415V
 • Tần số danh định : 50Hz
 • Dòng điện danh đinh : 5(6)A
 • Hằng số công tơ: 10000xung/kWh; 10000xung/kvarh
 • Cấp chính xác: Hữu công Cl.0.5S; Vô công Cl.2
 • Dải điện áp giới hạn làm việc danh định : 0.9-1.1 Un
 • Tải khởi động : 0.004In
 • Cấp chính xác : Hữu công Clas 0.5S; Vô công Class 2
 • Số biểu giá : 3
 • Đo được điện năng Hữu công, Vô công theo 2 chiều giao/nhận của biểu giá Tổng và các biểu giá
 • Lưu 13 hóa đơn gần nhất, mỗi hóa đơn gồm năng lượng Hữu công, vô công theo 2 chiều giao nhận của Biểu giá tổng và từng biểu giá
 • Thông tin lưu trên bộ nhớ FLASHROM
 • Công tơ có 3 mức mật khẩu bảo mật: Lập trình và xóa dữ liệu/Đọc dữ liệu và cài đặt thời gian thực/Chỉ đọc dữ liệu
 • Ba mức hiển thị thông tin thuận tiện cho người vận hành và người quản lý.

Các sản phẩm cùng loại

Mã Hàng

Chi tiết sản phẩm

EMIC ME-41mG

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Gelex EMIC 5(6)A, Class 0.5

EMIC ME-40mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp Gelex EMIC 10(100)A, Class 1

EMIC ME-42mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp Gelex EMIC 50(100)A, Class 1

EMIC ME-40m

Công tơ điện tử 3 pha  1 giá trực tiếp Gelex EMIC 10(100)A, Cl

EMIC ME-41G

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá gián tiếp Gelex EMIC 5(6)A

EMIC ME-41

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Gelex EMIC 5(6)A, Class 0.5

EMIC ME-42

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp Gelex EMIC 50(100)A, Class 1