• Công tơ điện tử 3 pha 1 giá EMIC ME-40m

 •  
 • Các thông số chính Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp EMIC ME-40m

 • Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp
 • Điện áp danh định pha : 3x230/400V
 • Tần số danh định : 50Hz
 • Dòng điện định mức : 10A
 • Dòng điện quá tải : 100A
 • Hiển thị các thông số: V, A, kW, kVar, PF
 • Đo đếm điện năng hữu công, điện năng vô công.
 • Tải khởi động : 0.004In
 • Cảnh báo ngược chiều công suất, mất pha, sai thứ tự pha, pin yếu
 • Hằng số công tơ : 1000xung/kWh  và 1000xung/kvarh
 • Cấp chính xác : Hữu công CIass1 và Vô công Class 2
 • Số biểu giá : 1

Các sản phẩm cùng loại

Mã hàng

Chi tiết sản phẩm

EMIC ME-41mG

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp 5(6)A

EMIC ME-40mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp 10(100)A

EMIC ME-42mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp 50(100)A

EMIC ME-40m

Công tơ điện tử 3 pha  1 giá trực tiếp 10(100)A

EMIC ME-41m

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá gián tiếp 5(6)A