• Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp Gelex EMIC ME-40mG

 • Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp EMIC ME-40mG

  • Điện áp danh định pha : 3x220/380V - 3x230/400V
  • Tần số danh định : 50Hz
  • Dòng điện danh định : 10(100)A
  • Hằng số công tơ: 1000xung/kWh; 1000xung/kvarh
  • Cấp chính xác: Hữu công Cl.1; Vô công Cl.2
  • Dùng cho lưới điện 3 pha 4 dây, đấu nối trực tiếp
  • Đo năng lượng hữu công(kWh), năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Cấu trúc nhiều biểu giá, có 8 kiểu định nghĩa biểu giá ngày, 12 mùa, 120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar PF, Hz...
  • Chức năng khảo sát biểu đồ phụ tải tới 46 kênh đo, đại lượng đo có thể lựa chọn bất kỳ từ danh sách có sẵn, thời gian tích phân được cài đặt từ phần mềm.
  • Lưu biểu đồ phụ tải 667 ngày cho 1 kênh đo với thời gian tích phân 30 phút
  • Cảnh báo quá áp, dưới áp, sai thứ tự pha, hết Pin, ngược chiều công suất, thời gian và số lần lập trình.
  • Hiển thị các đại lượng đo kèm theo mã OBIS(IEC62056-61)

Các sản phẩm cùng loại

Mã hàng

Chi tiết sản phẩm

EMIC ME-41mG

Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EMIC 5(6)A, Class 0.5

EMIC ME-40mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp EMIC 10(100)A, Class 1

EMIC ME-42mG

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá trực tiếp EMIC 50(100)A, Class 1

EMIC ME-40m

Công tơ điện tử 3 pha  1 giá trực tiếp EMIC 10(100)A, Class 1

EMIC ME-41m

Công tơ điện tử 3 pha  3 giá gián tiếp EMIC 5(6)A, Class 1