Biến dòng Munhean MFO 150/5A
Điện áp: 600VAC
Dòng: 150/5A
Cấp chính xác: 1
Biến dòng Munhean đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định của điện lực Việt Nam
Cung cấp các loại biến dòng có đế và không có đế, phù hợp với yêu cầu lắp đặt của khách hàng.

 

Các Sản Phẩm Cũng Loại
Tên Sản Phẩm Mã hàng Loại
Biến dòng đo lường 50/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO30 MFO 50/5A
Biến dòng đo lường 60/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO30 MFO 60/5A
Biến dòng đo lường 100/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO30 MFO 100/5A
Biến dòng đo lường 150/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO40 MFO 150/5A
Biến dòng đo lường 200/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO40 MFO 200/5A
Biến dòng đo lường 250/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO40 MFO 250/5A
Biến dòng đo lường 300/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO40 MFO 300/5A
Biến dòng đo lường 400/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO40 MFO 400/5A
Biến dòng đo lường 500/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO50 MFO 500/5A
Biến dòng đo lường 600/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO50 MFO 600/5A
Biến dòng đo lường 800/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO50 MFO 800/5A
Biến dòng đo lường 1000/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 1000/5A
Biến dòng đo lường 1200/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 1200/5A
Biến dòng đo lường 1500/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 1500/5A
Biến dòng đo lường 1600/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 1600/5A
Biến dòng đo lường 2000/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 2000/5A
Biến dòng đo lường 2500/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 2500/5A
Biến dòng đo lường 3000/5A Munhean  Biến dòng đo lường MFO100 MFO 3000/5A