Biến dòng bảo vệ Munhean 500/5A
Điện áp: 600VAC
Dòng từ: 500A
Cấp chính xác: 5P10

Công suất: 15VA
Biến dòng Munhean đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định của điện lực Việt Nam
Cung cấp các loại biến dòng có đế và không có đế, phù hợp với yêu cầu lắp đặt của khách hàng.

 

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Tên Sản Phẩm Mã hàng
Biến dòng bảo vệ 100/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 150/5A Munhean  MT5/5P10/15/0150
Biến dòng bảo vệ200/5A Munhean  MT5/5P10/15/0200
Biến dòng bảo vệ 250/5A Munhean  MT5/5P10/15/0250
Biến dòng bảo vệ 300/5A Munhean  MT5/5P10/15/0300
Biến dòng bảo vệ 400/5A Munhean  MT5/5P10/15/0400
Biến dòng bảo vệ 500/5A Munhean  MT5/5P10/15/0500
Biến dòng bảo vệ 600/5A Munhean  MT5/5P10/15/0600
Biến dòng bảo vệ 800/5A Munhean  MT5/5P10/15/0800
Biến dòng bảo vệ 1000/5A Munhean  MT5/5P10/15/1000
Biến dòng bảo vệ 1200/5A Munhean  MT5/5P10/15/1200
Biến dòng bảo vệ 1600/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 2000/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 2500/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 3200/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 4000/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 5000/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100
Biến dòng bảo vệ 6000/5A Munhean  MT5/5P10/15/0100