Lực mở: 1.6 MPA 

Momen xoắn: 30-60kg.cm3

Dễ lắp đặt, sử dụng