Chiều dài: 1m 

Thiết kế ray trượt giúp rèm di chuyển dễ dàng