Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh

Cáp Nối 80cm

Cáp Nối 80cm

472,500 đ Giảm 212,625 đ

259,875 đ

Cáp Nối 50cm

Cáp Nối 50cm

252,000 đ Giảm 113,400 đ

138,600 đ

Chân Cắm Pin

Chân Cắm Pin

3,200 đ Giảm 1,440 đ

1,760 đ

Module Mạng Zigbee Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

Module Mạng Zigbee Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

1,233,800 đ Giảm 555,210 đ

678,590 đ

Module 4G Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

Module 4G Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

4,459,400 đ Giảm 2,006,730 đ

2,452,670 đ

Module Wifi Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

Module Wifi Kết Nối Thiết Bị Đóng Cắt MPE

2,379,300 đ Giảm 1,070,685 đ

1,308,615 đ

Bộ Cấp Nguồn Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE PSS-25D

Bộ Cấp Nguồn Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE PSS-25D

1,889,000 đ Giảm 850,050 đ

1,038,950 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-480/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-480/30

7,506,500 đ Giảm 3,377,925 đ

4,128,575 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-463/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-463/30

7,506,500 đ Giảm 3,377,925 đ

4,128,575 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-432/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-432/30

7,506,500 đ Giảm 3,377,925 đ

4,128,575 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-280/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-280/30

4,168,500 đ Giảm 1,875,825 đ

2,292,675 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-263/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-263/30

4,168,500 đ Giảm 1,875,825 đ

2,292,675 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-232/30

Thiết Bị Đóng Cắt Bảo Vệ Dòng Rò Thông Minh RCBOS-232/30

4,168,500 đ Giảm 1,875,825 đ

2,292,675 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-480

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-480

7,024,500 đ Giảm 3,161,025 đ

3,863,475 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-463

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-463

7,024,500 đ Giảm 3,161,025 đ

3,863,475 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-432

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-432

7,024,500 đ Giảm 3,161,025 đ

3,863,475 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-380

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-380

6,014,400 đ Giảm 2,706,480 đ

3,307,920 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-363

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-363

6,014,400 đ Giảm 2,706,480 đ

3,307,920 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-332

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-332

6,014,400 đ Giảm 2,706,480 đ

3,307,920 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-280

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-280

3,966,900 đ Giảm 1,785,105 đ

2,181,795 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-263

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-263

3,966,900 đ Giảm 1,785,105 đ

2,181,795 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-232

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-232

3,966,900 đ Giảm 1,785,105 đ

2,181,795 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-163

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-163

1,574,000 đ Giảm 708,300 đ

865,700 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-132

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-132

1,574,000 đ Giảm 708,300 đ

865,700 đ

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-120

Thiết Bị Đóng Cắt Thông Minh MPE MCBS-120

1,574,000 đ Giảm 708,300 đ

865,700 đ