Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series B20

Mặt cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ B2USX

Mặt cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ B2USX

42,000 đ Giảm 18,900 đ

23,100 đ

Mặt Ổ Cắm Đơn 2 Chấu B2US

Mặt Ổ Cắm Đơn 2 Chấu B2US

32,600 đ Giảm 14,670 đ

17,930 đ

Ổ cắm đa năng + 1 công tắc B2UESM

Ổ cắm đa năng + 1 công tắc B2UESM

49,900 đ Giảm 22,455 đ

27,445 đ

Mặt bốn B204

Mặt bốn B204

20,000 đ Giảm 9,000 đ

11,000 đ

Mặt ba B203

Mặt ba B203

14,200 đ Giảm 6,390 đ

7,810 đ

Mặt đôi B202

Mặt đôi B202

14,200 đ Giảm 6,390 đ

7,810 đ

Mặt đơn B201

Mặt đơn B201

14,200 đ Giảm 6,390 đ

7,810 đ

Ổ cắm cạo râu A727

Ổ cắm cạo râu A727

738,200 đ Giảm 332,190 đ

406,010 đ

Ổ cắm cạo râu B727

Ổ cắm cạo râu B727

738,200 đ Giảm 332,190 đ

406,010 đ

Công tắc cảm ứng từ có delay B2TDS

Công tắc cảm ứng từ có delay B2TDS

535,500 đ Giảm 240,975 đ

294,525 đ

Chuông điện DB

Chuông điện DB

159,600 đ Giảm 71,820 đ

87,780 đ

Nút Nhấn Chuông Kín Nước DBP

Nút Nhấn Chuông Kín Nước DBP

97,700 đ Giảm 43,965 đ

53,735 đ

Chuông Cửa Không Dây, Không Pin DB2

Chuông Cửa Không Dây, Không Pin DB2

624,800 đ Giảm 281,160 đ

343,640 đ

Mặt nạ hiển thị “Đừng Làm Phiền” B2DDI

Mặt nạ hiển thị “Đừng Làm Phiền” B2DDI

535,500 đ Giảm 240,975 đ

294,525 đ

Mặt ổ cắm 3 chấu vuông + 1 công tắc B215S

Mặt ổ cắm 3 chấu vuông + 1 công tắc B215S

99,000 đ Giảm 44,550 đ

54,450 đ

Mặt ổ cắm đôi 2 chấu B2US2

Mặt ổ cắm đôi 2 chấu B2US2

52,500 đ Giảm 23,625 đ

28,875 đ