Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240

Các thông số chính của Rơ Le Bảo Vệ Quá Dòng Mikro NX204A-240

 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng núm xoay
 • Dòng dịnh mức : 5A
 • Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
 • Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra 
 • Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) : 
 • Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
 • Thời gian tác động: Một đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDT) IDT Inverse .
 • Hệ số thời gian TM = 0.05 -1 Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
 • Dòng ngắn mạch: I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu hóa (cài ꝏ).
 • Thời gian tác động: t>> = tức thời
 • Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
NX204A-240A RƠ-LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX204A-240
NX203A-240A RƠ-LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX203A-240A
NX234A-240A RƠ-LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX203A-240A
NX233A-240A RƠ-LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG NX233A-240A