Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX201A-240

Các thông số và chức nằng Rơ Le Bảo Vệ Chạm Đất Mikro NX201A-240

 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng núm xoay
 • Dòng dịnh mức : 5A
 • Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
 • Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra 
 • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
 • Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
 •  Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 2A (tức là 2% đến 40%).
 •  Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = (0.05s - 1s).
 • Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
 •  Dòng chạm đất : I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu hóa (cài ꝏ).
 •  Thời gian tác động : t>> = tức thời
 • Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

Các Sản Phẩm Cùng Loại

Mã hàng Chi tiết sản phẩm
NX201A-240A RƠ-LE BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX201A-240
NX202A-240A RƠ-LE BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX202A-240A
NX231A-240A RƠ-LE BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX231A-240A
NX232A-240A RƠ-LE BẢO VỆ CHẠM ĐẤT NX232A-240A