Phích cắm MPE 16A 5P IP44


Phích cắm công nghiệp 3 pha 16A-380V-3P+N+E-IP44
Vị trí cực nối đất: 6h
Dòng điện định mức: 16A
Số cực: 5
Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²