Phích cắm MPE 16A 3P IP44


Phích cắm công nghiệp 1 pha 16A-240V-2P+E-IP44
Vị trí cực nối đất: 6h
Dòng điện định mức: 16A
Số cực: 3
Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²