Chân cắm kiểu châu Âu, châu Úc, châu Mỹ

2 sạc USB 3.4A