Ổ cắm di động 3 ổ cắm đơn 2 chấu, 3 ổ cắm đơn đa năng 2.0