Hotline hỗ trợ 0849771090
0

LED dây

DRIVER LED DÂY

DRIVER LED DÂY

456,800 đ Giảm 205,560 đ

251,240 đ

LED dây hắt trần màu vàng

LED dây hắt trần màu vàng

118,700 đ Giảm 53,415 đ

65,285 đ

LED dây hắt trần màu trắng

LED dây hắt trần màu trắng

118,700 đ Giảm 53,415 đ

65,285 đ

Kẹp Cố Định Đèn Led Dây Neon

Kẹp Cố Định Đèn Led Dây Neon

16,800 đ Giảm 7,560 đ

9,240 đ

Bộ Điều Chỉnh Đèn Led Dây Neon MPE

Bộ Điều Chỉnh Đèn Led Dây Neon MPE

367,500 đ Giảm 165,375 đ

202,125 đ

Khớp Nối Giữa LED Strip Neon AC

Khớp Nối Giữa LED Strip Neon AC

26,000 đ Giảm 11,700 đ

14,300 đ

Đèn Led Dây Neon MPE

Đèn Led Dây Neon MPE

275,100 đ Giảm 123,795 đ

151,305 đ

Driver Led Dây DC

Driver Led Dây DC

456,800 đ Giảm 205,560 đ

251,240 đ

Đèn Led Dây MPE Led Strip DC 2835

Đèn Led Dây MPE Led Strip DC 2835

118,700 đ Giảm 53,415 đ

65,285 đ

Kẹp Cố Định Dây AC 5050

Kẹp Cố Định Dây AC 5050

8,400 đ Giảm 3,780 đ

4,620 đ

Kẹp Cố Định Dây AC 2835

Kẹp Cố Định Dây AC 2835

8,400 đ Giảm 3,780 đ

4,620 đ

Bộ Chỉnh Lưu Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 2835

Bộ Chỉnh Lưu Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 2835

83,000 đ Giảm 37,350 đ

45,650 đ

Bộ Chỉnh Lưu Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 5050

Bộ Chỉnh Lưu Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 5050

83,000 đ Giảm 37,350 đ

45,650 đ

Khớp Nối Giữa LED Strip 2835AC

Khớp Nối Giữa LED Strip 2835AC

14,700 đ Giảm 6,615 đ

8,085 đ

Đèn Led Dây Đôi MPE LED STRIP AC 2835

Đèn Led Dây Đôi MPE LED STRIP AC 2835

110,300 đ Giảm 49,635 đ

60,665 đ

Khớp Nối Giữa LED Strip 5050AC

Khớp Nối Giữa LED Strip 5050AC

13,900 đ Giảm 6,255 đ

7,645 đ

Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 5050

Đèn Led Dây MPE Led Strip AC 5050

87,200 đ Giảm 39,240 đ

47,960 đ