Chống sét lan truyền OBO V10 Compact 385

\

Các thông số chính Chống Sét OBO V10 COMPACT 385

  • Điện áp làm việc định mức (Ue): 230/400VAC
  • Điện áp sử dụng liên tục lớn nhất (V): 385VAC
  • Dòng xả sét định mức: (8/20uS) / (10/350uS): 10kA
  • Dòng xả sét lớn nhất :(8/20uS) / (10/350uS): 20kA
  • Dòng xả sét tổng: (8/20uS) / (10/350uS): 60kA ()
  • Điện áp xung tối đa bảo vệ được <1.1kV
  • Thời gian đáp ứng <25 nS
  • Mã sản phẩm: 5093384