Đường kính: 5.6 mm

Dây màu xám

Đóng gói: 305m/cuộn

Có giác bạc chống nhiễu