Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TN

Khả năng chứa: 2-4 Cực

MPE Distribution box TN-2 Consumer Unit size (LxHxW)mm: 93 x 124 x 85 mm