Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Thiết Bị Cảm Biến

Máy Lọc Không Khí

Máy Lọc Không Khí

12,594,800 đ Giảm 5,667,660 đ

6,927,140 đ

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Thông Minh

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Thông Minh

2,843,400 đ Giảm 1,279,530 đ

1,563,870 đ

Máy Dò Chất Lượng Không Khí Đa Năng

Máy Dò Chất Lượng Không Khí Đa Năng

8,919,800 đ Giảm 4,013,910 đ

4,905,890 đ

Máy Dò Chất Lượng Không Khí

Máy Dò Chất Lượng Không Khí

3,324,300 đ Giảm 1,495,935 đ

1,828,365 đ

Còi Báo Động Thông Minh

Còi Báo Động Thông Minh

1,238,000 đ Giảm 557,100 đ

680,900 đ

Thiết Bị Cảm Biến Quang Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Quang Thông Minh

701,400 đ Giảm 315,630 đ

385,770 đ

Thiết Bị Cảm Biến Khí Gas Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Khí Gas Thông Minh

1,100,000 đ Giảm 495,000 đ

605,000 đ

Thiết Bị Cảm Biến Khí CO Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Khí CO Thông Minh

2,843,400 đ Giảm 1,279,530 đ

1,563,870 đ

Thiết Bị Cảm Biến Khói Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Khói Thông Minh

1,008,000 đ Giảm 453,600 đ

554,400 đ

Thiết Bị Cảm Biến Nước Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Nước Thông Minh

750,000 đ Giảm 337,500 đ

412,500 đ

Thiết Bị Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh

841,000 đ Giảm 378,450 đ

462,550 đ

Thiết Bị Cảm Biến Cửa Thông Minh

Thiết Bị Cảm Biến Cửa Thông Minh

676,000 đ Giảm 304,200 đ

371,800 đ