Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBV2

Đèn High Bay HBV2-150T

Đèn High Bay HBV2-150T

2,252,300 đ Giảm 1,013,535 đ

1,238,765 đ

Đèn High Bay HBV2-100T

Đèn High Bay HBV2-100T

1,465,800 đ Giảm 659,610 đ

806,190 đ

Đèn High Bay HBV2-80T

Đèn High Bay HBV2-80T

1,034,300 đ Giảm 465,435 đ

568,865 đ