Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBV

Đèn High Bay HBV-120T

Đèn High Bay HBV-120T

1,995,000 đ Giảm 897,750 đ

1,097,250 đ

Đèn High Bay HBV-100T

Đèn High Bay HBV-100T

1,392,300 đ Giảm 626,535 đ

765,765 đ

Đèn High Bay HBV-80T

Đèn High Bay HBV-80T

938,200 đ Giảm 422,190 đ

516,010 đ