Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBU

Đèn High Bay HBU-240T

Đèn High Bay HBU-240T

9,677,900 đ Giảm 4,355,055 đ

5,322,845 đ

Đèn High Bay HBU-200T

Đèn High Bay HBU-200T

8,676,200 đ Giảm 3,904,290 đ

4,771,910 đ

Đèn High Bay HBU-150T

Đèn High Bay HBU-150T

5,681,600 đ Giảm 2,556,720 đ

3,124,880 đ

Đèn High Bay HBU-100T

Đèn High Bay HBU-100T

4,542,900 đ Giảm 2,044,305 đ

2,498,595 đ