Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBS

Đèn High Bay HBS-100T

Đèn High Bay HBS-100T

1,953,000 đ Giảm 878,850 đ

1,074,150 đ

Đèn High Bay HBS-80T

Đèn High Bay HBS-80T

1,354,500 đ Giảm 609,525 đ

744,975 đ

Đèn High Bay HBS-60T

Đèn High Bay HBS-60T

1,122,500 đ Giảm 505,125 đ

617,375 đ