Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBL

Đèn High Bay HBL-240T

Đèn High Bay HBL-240T

11,676,000 đ Giảm 5,254,200 đ

6,421,800 đ

Đèn High Bay HBL-200T

Đèn High Bay HBL-200T

10,063,800 đ Giảm 4,528,710 đ

5,535,090 đ

Đèn High Bay HBL-150T

Đèn High Bay HBL-150T

7,259,700 đ Giảm 3,266,865 đ

3,992,835 đ

Đèn High Bay HBL-100T

Đèn High Bay HBL-100T

4,895,700 đ Giảm 2,203,065 đ

2,692,635 đ