Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series HBE

Đèn High Bay HBE-240T

Đèn High Bay HBE-240T

6,279,000 đ Giảm 2,825,550 đ

3,453,450 đ

Đèn High Bay HBE-200T

Đèn High Bay HBE-200T

5,320,400 đ Giảm 2,394,180 đ

2,926,220 đ

Đèn High Bay HBE-150T

Đèn High Bay HBE-150T

3,393,600 đ Giảm 1,527,120 đ

1,866,480 đ

Đèn High Bay HBE-100T

Đèn High Bay HBE-100T

2,940,000 đ Giảm 1,323,000 đ

1,617,000 đ