Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A80

Mặt dùng cho MCB 2 cực A80MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực A80MCB2

16,400 đ Giảm 7,380 đ

9,020 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực A80MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực A80MCB1

16,400 đ Giảm 7,380 đ

9,020 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A80SB

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A80SB

16,400 đ Giảm 7,380 đ

9,020 đ

Mặt bốn, năm, sáu A80456

Mặt bốn, năm, sáu A80456

25,200 đ Giảm 11,340 đ

13,860 đ

Mặt ba A803

Mặt ba A803

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đôi A802

Mặt đôi A802

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đơn A801

Mặt đơn A801

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ