Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A70

Bộ công tắc từ A70KT

Bộ công tắc từ A70KT

372,800 đ Giảm 167,760 đ

205,040 đ

Thẻ từ KT

Thẻ từ KT

41,000 đ Giảm 18,450 đ

22,550 đ

Mặt dùng cho MCB 2 cực A70MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực A70MCB2

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực A70MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực A70MCB1

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A70SB

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A70SB

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt bốn, năm, sáu A70456

Mặt bốn, năm, sáu A70456

25,200 đ Giảm 11,340 đ

13,860 đ

Mặt ba A703

Mặt ba A703

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đôi A702

Mặt đôi A702

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đơn A701

Mặt đơn A701

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ